Wikia


Bioveiligheid bestaat uit een taak en een mondelinge bespreking van deze taak voor de examen periode

Radioprotection (mondeling):

12/01/16 Edit

1)een personeelslid wordt inwendig besmet door een I bron die zowel beta als gamma stralen uitzend. Bespreek:

a) hoe de blootstelling van de schildklier berekend zou kunnen worden

b) de dosis waaraan personen in de buurt worden blootgesteld door deze besmette persoon

2) bespreek de beschermingsmaatregelen die genomen worden in een radiotherapie kamer

3) Bespreek de figuur, wat kan je hieruit afleiden (de figuur was deze van additief/multiplicatief risicomodel en je moest deze 2 modellen kort bespreken, waarvoor ze gebruikt worden en opv de figuur ook de dosislimieten geven)

4) Bespreek: lage dosis straling kan positieve effecten hebben op het lichaam (hormesis bespreken maar duidelijk zeggen dat dit nog niet wordt aangenomen en dat het een controversiële uitspraak is!)

5) oefening:

a)De HVL voor lood bedraagt 0,65cm en je hebt een bron met intensiteit 662KeV. Hoe dik moet de shielding zijn om de intensiteit te reduceren tot 3% van de oorspronkelijke sterkte?

b) orden in toenemende LET: 1MeV alfa straling, 500KeV protonen, 200KeV elektronen, 1MeV elektronen

(correct is 1MeV elektronen<200KeV elektronen<protonen< alfa)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.