Wikia


Biosdocumenten Edit

Info:

- 2 mondelingen vragen

- 10 begrippen schriftelijk uitleggen en paren maken + verband uitleggen

sinds 2013 bij prof Muys

26 jan 2018 vm

wortelstructuur functie activiteit

bespreek successie

ooibos eutroof

trachee mergstraal

power law zelfdunning

lai interceptie

laagdunning stakenfase

19 januari 2018 NM Edit

1) Bespreek de ondergrondse biota in een bos (taxonomische- en functionele groepen) en hun rol voor het bosecosysteem.

2) Vergelijk een puur productiebos met een multifunctioneelbos op vlak van beheer, milieu-impact en ecosysteemdiensten. (De prof kan het zeer apreciëren als je dit doet met een tabel ipv volzinnen ;) )

3) Leg alle begrippen uit en vorm de 5 meest logische paren, leg hiervan het verband uit. Stamtal - neleoïde - hydrie - xenofiel - interceptie - percolatie - diffuse straling - PAR - macronutriënten - retranslocatie (maar dan in een andere volgorde natuurlijk)

19 januari 2018 VM Edit

1) Leg de structuur van hout uit. Wat zorgt er voor de kwaliteit van hout? Wat zijn de verschillen tussen hout van naaldbomen en van loofbomen?

2) Leg de verspreiding van bos uit in België. Hoe zat dit historisch in Vlaanderen? Wat is het verschil met Wallonië. Wie bezit de bossen?

3) norm - evenwichtscurve - power law - zelfdunning - eik - mastjaar - permanente fase - shifting mosaic - compensatiepunt - kardinaal waarde

1/02 februari 2017 Edit

1) De rol van bladeren. De morfologische en fysische verschillen tussen licht en schaduwbladeren. Waar en wanneer licht- en schaduwbladeren voorkomen.

2) Bespreek hakhout systeem in historisch, ecologisch en industriele kenmerken

3) site-index - boniteit - CAI - trachee - mergstraal - spiraal - culminatie - verjongingsfase - (nog twee)

20 januari 2017 Edit

1) waarom pH belangrijk is in de bodem, processen die zorgen voor bodemverzuring

2) kapswijze bij femelslag uitleggen (hoe worden groepen geselecteerd, voorbeeld boom, hoe groot moeten groepen zijn)

3) forwarder - harvester - compensatiepunt - kardinaalwaarde - verpleging - waterlot - anekisch - mull - bruinrot - lignine


22 januari 2016 Edit

1) De rol van bladeren. De morfologische en fysische verschillen tussen licht en schaduwbladeren. Waar en wanneer licht- en schaduwbladeren voorkomen.

2) Schermslag bespreken. Doel, kenmerken, kappingen, voor en nadelen en grafische weergaven

3) multifunctionaliteit - verjongingsfase -zonering - plantspiraal - ecogram - norm - evenwichtscurve - percolatie - interceptie - siteindex

21 januari 2016 Edit

1) Geef kenmerken die toelaten een besbestand te beschrijven, beschrijf de terminologie ontwikkeld voor dit doel. De kenmerken zijn onderling gelinkt afhankelijk van het gevoerde beheer. Licht toe.

2) Bespreek middelhout, doel, kenmerken, kapvoering, voor- en nadelen

3) 10 termen gegeven, je moet 5 paren maken en definitie en verband geven:

lyme-lichtcompensatiepunt-windworp-meristeem-adventiefknop-echinococcosis-omloop-afzinkwortel-bedrijfstijd-schaduwblad

28 januari 2015 Edit

1) bespreek de veranderingen in een homogeen, gelijkjarig bestand onder invloed van competitie

2) bespreek de watercyclus in een bos, welke effecten heeft een bos op de waterfractie

3) bespreek de behandelingen in de verjongingsfase en de jongefase

23 januari 2015 Edit

1) bespreek wortelfunctie en worteltypes en quantificeer wortelbiomassa en wortelgroei in een bosecosysteem 2) bespreek bossucessie, welke boomsoorten dan opkomen en uitsterven en hoe de totale biomassa varieert in de tijd 3) bespreek de ecologische effecten van schermstelling en de voor- en nadelen van schermslagbeheer.

22 januari 2015 Edit

1) stralingsbalans 2) competitie in gelijkjarig en gelijkesoortig bestand: geef de effecten ervan. 3)bespreek behandeling van perchis en futale (of staken- en boomfase, weet de exacte formulatie niet meer)

1) hoe moet je een opstand beschrijven (bestandsfiche) 2) het transpiratiemodel en transpiratiecoëfficiënten van een bos en van landbouwgrond 3) bespreek beheer van de verjonging en jonge fase

1) Bostoestand in België (opp, verdeling), vergelijk Vlaams en Waals gewest en situeer de verschuivingen in vlaanderen in Historisch context. 2) C/N verhoudingen in bladstrooisel en invloed op afbraak (en voorbeelden van boomsoorten) 3) Femelslagbedrijf

1) verschil uitleggen tussen mullhumus en morhumus qua morfologie en functie. (zeggen welke snel (mull) afgebroken wordt en welke traag, ook geleidelijke overgang bij mull) 2) plenterevenwicht mathematisch uitleggen (grafiek geven en aantonen wanneer kappen) + a/q reeks 3) boomkroon (functie, morfologie, groei..) + verschil uitleggen tussen monopodiale en sympodiale knoppen en ook verschillen in boomkroon tussen LBS en SBS

20 Januari 2015 Edit

1) Beschrijf de bouw, functie en groei van de boomstam. Welke factoren beïnvloeden bouw, functie en groei?

2) Welke impact heeft boomkeuze, bemesting, bekalking en strooiselroof op de abiotische conditie van de bodem.

3) Bespreek de eigenschappen en de voorwaarden van schermslag. Welke fases kan men onderscheiden? Geef een grafische weergave van de processen die hierbij meespelen in termen van biomassa.

21 Januari 2014 Edit

1. Definieer LAI. Geef hoeveel bladval er per jaar is en bespreek de bladperiodiciteit

2. Neerslagverdeling

3. Bosbeheer in de dichte fase

30 januari 2013 Edit

1. Geef de functies van een bos en bespreek kort het belang ervan. Besluit met een definitie van bos met kenmerken die deze functies mogelijk maken.

2. Bespreek de stralingsbalans.

3. Vergelijk de vijf bedrijfsvormen van hooghout. Denk hierbij aan uitbating en structuur.

Examen: 22 januari 2013Edit

Voormiddag Edit

(Ik was de enige student :D!)

1) Beschrijf de stam, hoe deze evolueert, welke functies ze heeft en welke factoren een invloed erop hebben.

2) Neerslagverdeling: tekening waterstromen + welk belangrijke ecologische functies voert een bos uit i.v.m. deze waterverdeling + waarom neerslagverdeling belangrijk is voor uw bosbouwkeuze.

3) Middelhout bestaat uit 2 bedrijfsvormen. Vergelijk deze qua soortensamenstelling, structuur en uitbating.

Bij de prof zelf:

  •  grafiek van accumulatieve hoogtegroei van eenzelfde soort op een rijke en arme bodem. Ge moest zeggen wat er op de assen stond en de site-index bepalen.
  •  grafiek met verdeling van bosgemeenschappen in functie van vochtgetal, stikstofgetal (les 8 slide 20). Zeggen wat er te zien is. Je moest niet alle gemeenschappen kunnen situeren. 

Examen: 21 januari 2013Edit

1) Geef een overzicht van de bosfuncties + uitleg. Geef ook een definitie van "bos" waarin deze functies voorkomen.

2) Maak een modeltekening van neerslag in een bos + uitleg.

3) Uit welke 2 bedrijfsvormen bestaat middelhout? Wat zijn de verschillen van deze bedrijfsvormen?

  • Bij de prof zelf: afbeelding van de sociale differentiatie van bomen uitleggen (dominante, codominante,...) + grafiek uit de slides.Examen: 20 januari 2011Edit

1) Geef het verschil tussen een bos gericht op economie en een bos gericht op de maatschappij aan de hand van een schema.

2) Geef de lichtbalans van een ecosysteem. (Het is de bedoeling dat je hem zegt in wat de energie die van de zon komt wordt omgezet: bv. Warmte, biomassa, evapotranspiratie, ... )

3) Wat is een kap? (zo volledig mogenlijk zijn


2011 1. Vergelijk productiebos en (de juist term weet ik niemeer) gemeensschapsbos ofzoiets (gewoon vergelijking tussen economisch en ecologisch bos)2. bespreek het bos in de koolstofcyclys3. voor - en nadelen kaalslag + welke invloed heeft dit op nutriënten

eitje e mannekes, tvalt heel goed mee alleen diee van de eerste twee vragen das gewoon ne zure mens, niks van aantrekken gewoon alles aframmelen wa ge weet, succes!

- Het verschil tussen mull en mor humus, op vlak van morfologie en functie

- voor- en nadelen van plenterslag

- het effect van concurrentie in een homogeen gelijkjarig bosbestand

1. bespreek het blad 2. Bespreek invloed op een bos van wind, bliksem, vorst en van hondjes die tegen bomen piessen 3. Bespreek verjonging en jongwas.

2010 Ellen: Jullie hebben inderdaad andere prof, maar de cursus in ongeveer gelijk. Dus hier mijn vragen van vorig jaar. -Transport in boom bespreken. Dat was toen het tweede hoofdstuk. Zo "basiskennis" van planten. Iets wat je niet verwacht als examenvraag, maar hij polste toen dus of je het concept "boom" begreep. Wortels, stam, zelfs die verschillende vormen: kegel enz.. - Sowieso een van die kapprocessen bespreken. Leer ook de vb'en van de boomsoorten hierbij. ( Dat was een bijvraag) - Laatste vraag ben ik vergeten. Sry! Iedereen trok wel andere vragen toen en opvallend was dat hij toen echt alles vroeg eigenlijk. Deprimerend antwoord, ik weet het. Ma wel altijd letterlijk de cursus aframmelen en geen doordenk-vragen.

Sander: Danku Ellen, en kvind wel heel straf da gij nog weet wa uw vragen waren ;p Valt idd wel tegen dat em die basiskennishfstn ook kan vragen. Mr beter da ik het nu te horen dan tijdens het examen. Nogmaals, merci!

Martijn:-Ik had toen een vraag zoals "vergelijk waterflow van akker en bos", dus waar is het meeste afvloei, waar wordt het meeste bijgehouden enz.... plus een bijvraag over het groen-/blauw-waterparadigma.- verschil schaduw- en lichtboomsoorten plus area leaf index, altijd voorbeelden kunnen geven!Voor de rest is alles wazig in men brein  Mss kom ik er later nog op maar tis al wa lang geleden. Maar het komt er idd op neer wa Ellen hierboven zei. Succes!

Gert : Ook zeker een indicatie van getalgrootten kunnen geven, ik had zoiets voor eik en beuk, maar ik weet eigenlijk niets meer van mijn vragen, er was wel iets met kapbeheer bij ...

Jochen : Ik moest vorig jaar uitleggen hoe da een van die kappen gebeurde en dan moest ge daar zo'n tekening bij maken van hoeveel hout er nog in het bos was ofzo iets. Het was zo iets van ge kapt een deel en dan groeit er terug wat bij en dan terug kappen en dan gebeurt die aangroei sneller ofzo. Excuses voor het gebrekkig geheugen)