WikiaHet examen ziet er als volgt uit: Twee theorievragen, mondeling uit te leggen

en vijf oefeningen:

1. Suikers/Aminozuren: Chirale koolstoffen/R-S-aanduiding/projecties

2. Twee structuren uit het groene boekje tekenen

3. Twee reacties uitwerken

4. Een begrip kort uitleggen

5. De IUPAC-naam van een molecule geven.1 Theorie

1. Bespreek de additie van zuren aan alkenen

2. Eliminatiereacties uitleggen. (bij halogeenalkanen)

3. Aldolcondensatie in de Krebs cyclus.

4. Reacties van alcoholen.

5. Bespreek mutarotatie en illustreer aan de hand van glucose.

6. Bespreek de isomerisatie van D-glucose onder invloed van base en breng in verband met een stap uit de glycolyse (alleen deze stap opschrijven).

7. Suiker omzetten naar ringstructuur + epimeer

8. Bespreek de biosynthese van vetzuren.

9. Leg uit: de Claisen-condensatie en breng dit in verband met de biosynthese van lipiden/vetten.

10. Bespreek de oxidatie, de hydrolyse (in zowel zuur en in basisch milieu)

en de omestering van olie¨en en vetten. + Verzepingsgetal en joodgetal uitleggen

11. Amine en Amide zijn niet beide basen, leg uit.

12. Bespreek de elektrofiele aromatische substitutie. Illustreer met een aanval van NO2 aan benzeen en diens derivaten. met als voorbeeld nitreerzuur, benzeen en gesubstitueerde benzeenderivaten.

13. (Oxidatie van fenolen + anti-oxidanten)

1. Nucleofiele substitutie bespreking+ Stereochemie ervan.

2. Nucleofiele additie aan de carbonylgroep bespreken/factoren reactiviteit/aantonen met additie van water en alcohol.

3. Bespreek de reactiemechanisme bij ketonen en aldehyden en vermeld hierbij de factoren die deze reacties beinvloeden. Geef een voorbeeld van additie van alcohol en additie van water.

4. Bespreek de aldolcondensatie van aldehyden en ketonen.

5. Bespreek de aldolcondensatie en breng in verband met de glycolyse.

6. Bespreek de afbraak ( = oxidatie) van vetzuren en breng in verband met de Claisencondensatie.

7. Licht toe wat acetalen en hemiacetalen zijn en pas dit toe op de vorming van beta-D-glucopyranose uit D-glucose en de vorming van methyl-beta-D-glucopyranoside.

8. Geef de verschillende methoden om de volgorde van AZ in peptide te vinden.

9. Bespreek de labosynthese van peptiden en vergelijk met het mechanisme

van de koppeling van aminozuren ter hoogte van de ribosomen.

10. Bespreek de hydrolyse, de omestering, de aminolyse en de reductie van

esters.

11. Leg de decarboxylatie van carbonzuren uit en breng deze in verband met de Krebscyclus.

12. Bespreek zure en base hydrolyse en omestering van vetten

13. Bespreek de reactie van waterstof/halogenen/perzuren aan alkenen

1. Beta-oxidatie + claisencondensatie.

2. Bespreek sulfonering, alkylering en acylering aan aromaten

3. Geef het verschil aan tussen HDC en LDC.

4. Bespreek de Edman-degradatie.

5. Bespreek de testreactie van ninhydrine.

6. de reactie van een zuur met een alkeen/alkyn.

7. Geef de biosynthese van monoterpenen voor de vorming van geraniol en limoneen.

8. Iets met de alcoholen(een reactiemechanisme) en dan die stap in de krebscyclus met NAD+ naar NADH ofzoiets

'4. 'Begrippen:

- Optische zuiverheid

- Omega-3/6/9-vetzuren

- Kolbe-Schmittreactie

- PET

- Kroonethers

- Biodiesel

- regel van Zaitsev uitleggen + illustreren met een voorbeeld

- De Beckmann-omlegging

- epoxyharsen en –lijmen

- de reactie van chichibabin

- nylon 66.

- cannizaro reacties

- gauche en anti (bij alkanen)15 meest gestelde structuren(volgens de chemie-wiki-examenvragenpagina):Oliezuur

Adipinezuur

Cyclisch AMP

Pyridoxine (= pyridoxalfosfaat)

Ninhydrine

Dansylchloride

Methionine (= SAM)

Adrenaline

Tosylchloride

Cystine

Biotine (= vit. H)

Maltose

Cellobiose

Sacharose

thymidine

Pagina’s in categorie “Samenvatting van de examenvragen en meestgestelde begrippen en structuren:”

Deze categorie bevat de volgende pagina.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.