Wikia


28 juni 2018 voormiddag Edit

1) Juist of onjuist: Splitsing voegt intronen samen en dit gebeurt enkel bij prokaryoten. (Elk woord uitleggen)

2) Figuur van uit het boek mbt embryo's waarvan de staartcellen naar het hoofd worden getransplanteerd en bij de ene figuur de straartcellen gewoon hoofdcellen worden in het hoofd en bij de andere figuur tot staartcellen in het hoofd differentiëren. (Determinatie uitleggen dus)

3) Oefening met een stamboom. a) Bepaal de manier van overerving. b) Kruising uitvoeren tussen allemaal neven en nichten van die stamboom

4) Oefening op driepuntskruising

5) Leg uit in elk max 30 woorden: SCNT, seksuele voortplanting, synaptonemaal complex, startcodon

27 juni 2018 namiddag Edit

1) Stelling: Enkel meiose is verantwoordelijk voor genetische variatie.

2) Foto van het laden van tRNA.

3) Stamboomanalyse

4) Beargumenteer: eigen mening over een stelling geven.

5) genomica, genotype...

27 juni 2018 voormiddagEdit

1) Bespreek de (on)waarheid van volgende stelling en bespreek elk element: bij het onderzoeken of 2 bacteriën tot dezelfde soort behoren, is het een goede eerste stap om te kijken naar een stukje DNA met een hoge mutatiesnelheid.

2) Afbeelding gegeven van een algemeen operon. Geef uitleg en benoem de aangeduide delen

3) Stamboomvraag: onderzoeken hoe de overerving wordt doorgegeven (autosomaal/X-of Y-gebonden; recessief/dominant), genotypes uitzoeken van zo veel mogelijk mensen en nog 1 klein vraagje

4) Driepuntskruisingsvraag: Leg de cijfers uit. Bereken de afstand en volgorde.

5) 5 termen: Homeodomein, Heterochromatine, Helix-draai-helix motief en nog 2 andere

25 JUNI 2018 Edit

1) Maternale effectie bij embryonale ontwikkeling en hoe fenotype beïnvloed (met bicoid, nanos, dorsal....)

2) Figuur over beklengte vinken ifv vochtigheid (evolutie, overerfbaarheid...)

3) oefening genotype bepalen en allel op autosomen/geslachtchromosomen + uitleg

4) 3 puntkruising

5) woordjes: Centraal dogma, buideldier, chromosoom, celdeling en nog 1

23 juni 2017 Edit

1) juist of fout en verklaar: embryonale cellen delen sneller dan adulte cellen (celcyclus en hij vroeg ook achter patroonvorming!)

2) figuur over hydrodynamica uitleggen (convergente evolutie)

3) oefening over het voorspellen van allelfrequenties

4) driepuntskruising en chromosomenkaart

5) begrippen

26 augustus 2016 Edit

1) Is deze stelling waar of onwaar: Het niet-nucleair genoom van planten en dieren is genetisch identiek.

2) afbeelding (restrictie-enzymen)

3) oefening: replicatie en translatie

4) oefening: 9% van de Afrikaanse bevolking is homozygoot voor het allel sikkelanemie. Bereken het percentage bevolking dat het heterozygote genotype heeft voor sikkelanemie.

5) vijf woorden verklaren (max 30): Duplicatie, SSR, leesraammutatie, Leidende streng, eiwitafbraak


17 juni 2016 Edit

1) juist of fout: iets over argumenten voor de evolutieleer voor sceptici.

2) punett vierkant figuur uitleggen

3) oefening op 3 puntskruising

4) a) verklaar waarom er meer mrna is dan genen die overgeschreven worden (alternatieve splitsing) b) waarom bevatten eukaryote genen 69 000 nucleotiden en mrna maar 2600. (door exonen uitsplitsing) ook die termen etc. Uitleggen en best uitleg over het proces geven

5) termen: mitose, morfogen, monohybride kruising, moleculaire clonering, mutagene stofs

15 juni 2015 namiddag Edit

1) beoordeel volgende stelling: Meiose zorgt voor de meeste variatie van het genoom.

2) Leg figuur uit.

3) vraagstuk: enhanceosoom en RNA polymerase

4) vraagstuk: lac operon met lactose

5) vraagstuk: Duchenne spierziekte: kansen berekenen dat jij de ziekte zou hebben als vb je oom de ziekte had

6) definities: cadherine, berkenspanner, bivalent, blastoderm en chorionvlokkentest

25 juni 2014 voormiddag Edit

1) Juist of fout: De producten van de maternale effect genen bepalen het fenotype van een organisme

2) Foto van elektroforese uitleggen

3) Waarin zijn eukaryoten uniek in hun manier van regulatie van genexpressie? Zouden prokaryoten dit ook kunnen of zijn ze te verschillend van eukaryoten?

4) Gelijkaardige vreemde oefening zoals hieronder beschreven bij examen 23 juni 2014 VM vraag 4

5) Definities: Exon, evolutie, erfelijkheid, epistasie, faag

23 juni 2014 namiddag Edit

1) Juist of fout: Als je een auxotrofe mutant wil afzonderen via onrechtstreekse selectie is het voordelig om te screenen op kolonies die resistent zijn tegen ampicilline.

2) Foto van een DNA dubbel-helix uitleggen

3) Experiment van Hershey & Chase uitleggen

4) Oefening met stamboom op homo/heterozygoot, recessief/dominant, autosomaal/sex-gelinkt

5) Definities: Chromatine, Chromatide, Co-activator, Chloroplast, Coderende streng

23 juni 2014 voormiddag Edit

Mondeling:

1) juist/fout: aan de hand van STS kan je het genoom microscopisch bestuderen (juist dus)

2) Een prentje van 2 Lac operons die samen in een cel zitten (=> artificieel diploïd). Je ziet dat een I^s mutatie is op één van de operons en op de andere is alles normaal: uitleg geven - welke genen doen wa, wa gebeurt er, wat gaat er tot expressie komen etc.

Schriftelijk:

3)Stamboom waarin alleen mannen ziek zijn -> wat is het meest waarschijnlijk; X gebonden recessieve allel of een autosomaal gebonden dominant allel dat alleen de mannen treft (??????) + geef van de 5e generatie de genotypen voor beide opties.

4)Bizar vraagstuk van een a+b+c+ dna van een prototrofe bacterie die je via transformatie inbrengt in een driedubbele auxotroof a-b-c- ; dan krijgde een tabel met waarden van de 'getransformeerde gen klassen' - en dan moet ge uitleggen welke gen int midden ligt en wa de afstanden zijn...

5) woordjes: Elongatie, epigentisch, enkel-kopie gen, SNP ...

20 juni 2014 namiddag Edit

1) Stelling: Sommige structuren, zoals het vertebratenoog, zijn geëvolueerd tot de perfecte aanpassing voor hun doel." => fout.

2) Bespreek volgende figuur: een stamboom. (de bedoeling was de overerving van het kenmerk te bepalen)

Schriftelijk:

3) Vraagstuk: afstand tussen genen bepalen a.d.h.v. recombinatie, gelijkaardig aan oefeningen in de les.

4) Hoeveel eiwitten bestaande uit twee exons kunnen uit een gen met drie exons gemaakt worden? + vraag over genen en transcripten: er zijn 1500 transcripten en slechts 500 genen. Hoe verklaar je dit? 

Woorden:

DNA vingeradruk

DNA polymerase

DNA sequentiebepaling

DNA methylatie

DNA supercoiling

19/06/2014 namiddag Edit

1) Stelling: 'nucleaire herporgramering is mogelijk door gebruik te maken van een enkel gen dat codeert voor een enhancer'

Onjuist

2) Foto lapjeskat uitleggen

3) Je hebt ratten met een gebogen staart en met een normale staart. Je krijgt een tabel met kruisingen tussen verschillende ratten waarbij ze het fenotype van de ouders en de nakomelingen geven. Hieruit moet je afleiden welk allel dominant is en welke recessief, of het geslachtelijk is en de genotypes geven van de ouders en nakomelingen.

4) Je krijgt een DNA streng waar je de RNA van moet afleiden + 3'5' RNA aanduiden + aminozuren geven + amine en carboxyluiteinde aanduiden + een enkele nonsense mutatie geven.

5) woordjes: Genetische code, Genetische aandoening, mozaische genen, genetisch gemodificeerd, genetische kartering

donderdag 19/06/'14 8uEdit

mondeling: 

-stelling; homologe structuren veronderstellen een gemeenschappelijk ancestraal bouwplan? Juist of onjuist + verklaar alles.

-een foto van een PCR toestel: leg uit.

schriftelijk:

-vraagstuk ivm epistasie: 2 genen bij drosophyla, een voor bruine oogkleur en een voor rode. De genen beïnvloeden elkaar in hun cycli, ge krijgt de gegevens van het aantal nakomelingen als ge 2 heterozygoot van beide genen kruist en ge moet verklaren waarom het die samenstelling is (het lijkt een beetje op dat van de anthocyaanvorming in mais) + bijvraag; waar zou ge het begrip 'nieuw fenotype' kunnen gebruiken.

- een mutante vorm van het lac operon; S-mutant. Dat een volledige repressie van het operon teweegbrengt maar als met nog eens muteerd afzonderlijk dan is er geen repressie bij de nieuwe mutagene kolonie waar enkel de operator nog gemuteerd is en ook geen repressie bij de nieuwe mutagene kolonie waar enkel de lacI repressor gemuteerd is. Leg het de moleculaire werking van de S mutant uit aan de hand van de kennis die je hebt over het lac operon.

-woordjes: haploïd, herhalende delen, helicase, helix-turn-helix, heterochromatine, en nog een dacht ik

Genetica namiddag 2014Edit

1. stelling: De meiose bij de levenscyclus bacterien, spora en planten is identiek = FOUT, geen meiose bij bacteriën

2. tekening translatie eukaryoten (ribosoom en tRNA)

bijvragen: hoe bij prokaryoten

3. in een eiwitsequentie vindt eerst een toevoeging ve nucleotide plaats en 20 bp verder een deletie

a) welke nucleotide? ik had G toegevoegd, A weg

b) geef originele en na mutatie sequentie

4. POZY lac operon, tabel met genotypes gegeven, zeggen of Z en Y tot expressie komen of niet in aanwezigheid van lactose bv i+oz-y+/F'io+z+y+ (geen idee wat de F' betekent, dus had het daarom niet gevonden)

5. definities: domesticatie, ras, homologe structuren, pluripotent, ..

Genetica 2013Edit

 • 1) stelling iets over DNA sequencintie
2) evolutie van het paard

3) stamboom, spliceosoom, snRNA, somatic cell nucleus transfer, sjabloonstreng

4) oefening over driepuntskruising


5) oefening : 2 raszuivere albino honden worden gekruist en krijgen zwarte pups. Mogelijk of niet? leg uit.
 • De fenotypes van een bacterie zijn enkel afhankelijk van de genen?
 • Stelling: Bij de ontwikkeling van celtypes bij de tunica, is het macho-gen de enige factor die van belang is

Transcriptie

Stamboom opstellen (oef)


Oefening over non-disjunctie en trisomie

woordjes: operon, gab gen, open leesraam,..


 • - Stelling:
  Berkenspanner veranderd tijdens het leven van kleur
  - Bespreek figuur:
  Van DNA replicatie
  - Zo'n stamboom 3 generaties met ingekleurd= aandoening rare nagels en knieën
  En er stond steeds de bloedgroep bij elk persoon ( dus bv IB/i of i/i)
  Beide autosomaal
  a) Dominant of recessief? waarom
  b) is de aandoening gekoppeld aan een bloed groep
  c) ...
  d) welke zijn de recombinanten
  e) geef recombinatiefrequentie (maar die vraag stond beetje raar met het woord 'schatten' er in)
  f) man (IB/i) van derde generatie met ziekte gaat met een normale vrouw met bloed groep O. Hoe groot is de kans dat ze een kind krijgen met bloedgroep B en met de aandoening?
  - tabel met plusjes en minnetjes met lactose en glucose wel of niet aanwezig waren. Je moest dan zeggen of lac operon, lac repressor en CAP eiwit actief waren.
  - begrippen:
  morfogenese
  non disjunctie
  onafhankelijke sortering
  mutagene stof
  nucleaire herprogrammering
 • 1. Stelling: een genetische kaart is hetzelfde als een fysische kaart van het genoom.
  2. Leg uit: er stond een tekening van de 3D-structuur van tRNA (met de actieve site en anticodon).
  3. Een oefening op het bepalen van genafstand.
  4. Een stamboom: genotypes van een aantal individuen bepalen en een kans berekenen.
  5. Woordjes:
  - cytokinese
  - DNA methylatie
  - DNA herstel (door een bepaald enzyme)
  - Deletie
  - ...
 • 1) Stelling:
  Het niet-nucleair genoom van plant en dier is genetisch identiek. Juist of fout en bespreek.

2) Figuur uitleggen:

Je krijgt een caryogram te zien (nummertjes bij verschillende chromosomen in volgorde, is niet hetzelfde als een chromosoomkaart ) en er is een pijltje naar 21e chromosoom getrokken (dat heeft er drie) -> trisomie 21 en non disjunctie uitleggen en al

3) Oef 1:
[tel:[tel:[tel:123.4567 123.4567] 123.4567] 123.4567] is een chromosoom met het punt zijnde het centromeer. Welke herschikkingen zijn bij volgende chromosomen gebeurd (bvb: 123.45667 -> duplicatie) zo zijn er 4 die ge moet benoemen.
Ge krijgt een dna streng met 5' en 3' aangeduid: geef de AZ sequentie die eruit volgt en welke mutaties zijn bij volgende strengen gebeurd: dezelfde DNA dubbelstrengen maar met puntmutaties.

4) Oef 2:
Kansberekingen van nakomelingen: eerst de kans dat je vier kinderen krijgt waarvan 1 jongen en 3 meisjes (kans op meisje is 0,5 en op jongen ook). Wat is dezelfde kans als het 0,49 is voor een meisje? Wat is de kans dat je eerst een jongen krijgt en daarna 3 meisjes.

5) Woordjes: (in minder dan 30 woorden uitleggen)
- AminoacyltRNAsynthetase
- Alternatieve splicing
- Apoptose
- Barr lichaampje
- Basenmutatie


 • Stelling: Een celdeling van een embryo duurt langer dan die van een volwassen cel

Foto; stamboom van een autosomaal recessief kenmerk

Oefeningen; 1) zon dna streng stopstart zoeken en welke de overschrijvende is enzo

2)een oefening met nakomelingen en karteren door driepuntstestkruising

Begrippen:

- Punett vierkant

- Recombinant dna

- Replisoon

- Ras

- regulerend eiwit


GeneticaEdit

Tekening van tRNA (zowel 2D als 3D): leg uit.

Tekening replicatie: leg uit.

Tekening duplicatie: leg uit.

Lethale en half lethale mutaties.

Bespreken van figuur eukaryote transcriptie

Bespreken figuur telomeren/telomerase

Oefening soortgelijk aan oef 24 pg 255 in HB (epistasis)

Telkens 2 vragen, 2 oefeningen en 10 woordjes.

3D-tekening van Ribosoom met tRNA en een mRNA streng ertussen: leg uit.

Stelling: H-bruggen tussen de nucleotiden dragen niet bij tot structuur van DNA. Juist of fout en leg uit.