Wikia


20 januari 2016 Edit

Lavigne:

1: Bespreek grondig factoren die betrouwbaarheid van PCR verbeteren en PCR-afgeleide technieken die voor verhoogde betrouwbaarheid zorgen.

2A: Wat zijn de voor- en nadelen van recombinante eiwitexpressie in gist? Wat zijn de kenmerken van PIC vectoren?

2B: Cosmideklonering uitleggen voor het aanleggen van banken random DNA.

3A: CTAB techniek voor isolatie van plant-DNA uitleggen

3B: Taqman probe uitleggen

3C: Welke vectoren voor recombinatie in gist zijn er?

4: Oefening over inverse PCR: sequentie gegeven, leg uit en kies/beschrijf primers.

Volckaert:

1: Hogere zoutconcentratie zorgt voor een hogere/lagere/identieke smelttemperatuur en waarom?

2: Welke (4) factoren beïnvloeden renaturatiekinetiek?

3: PNA en LNA linken aan hybridisatie en mismatch-herkenning.

4: Structuur en functie van guanidinium thiocyanaat en guanidinium isothiocyanaat.

5: Wat is het verschil in de oxidatie van de fosforgroep tussen de fosforamidiet en fosfonaat-manier van nucleotidesynthese, en welke gevolgen heeft dit?

6: Onderdelen van molecule aanduiden en functie van het molecule (fluorescine gebonden via linker aan reactieve groep)

20 januari 2015 Edit

Lavigne

1. Bespreek PCR-gebaseerde gerichte en random mutagenese

2A. Bespreek cosmide- en P1 vectoren

2B. Bespreek capillaire sanger sequencing

3A.

3B. CAPture techniek bespreken

3C. URA3 merker bespreken

4A. juist of fout vragen (5)

4B. Sequentie met exons en introns gegeven. Ontwerp een techniek om de eerste twee exons aan elkaar te ligeren en in te bouwen in de gegeven vector (TOPO T/A vector), met een N-terminale STREP-tag (sequentie voor de STREP-tag was gegeven). Beschrijf en verantwoord elke stap.

Volckaert

A1. Structuur en functie van guadinium thiocyanaat.

A2. gebruik van niet-radioactieve detectie voor het detecteren van DNA hybridisatie met een probe met behulp van fusieproteïne streptavidine en alkalische fosfatase.

Ba. chemische synthese van oligonucleotiden waarbij het 5' uiteinde automatisch gefosforyleerd is.

Bb. Waarom is dit belangrijk?

C. verschil in Tm van DNA- en LNA-oligonucleotiden bespreken indien gebruikt als probe voor hybridisatie of mismatch.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.