Wikia


26/06/2017

VM

  1. Bespreek de naamgeving bij domesticatie en geeft voorbeelden.
  2. Illustreer aan de hand van voorbeelden hoe genetisch onderzoek kan bijdragen bij zooarcheologische vragen.

20/06/2016

VM

  1. Welke tafonomische agenten kunnen optreden in een grot en leg uit hoe je ze herkent.
  2. Met welke biomoleculare en geochemische technieken kan je handelsrelaties onderzoeken. Illustreer met voorbeelden.

NM

  1. Hoe kunnen dierenresten helpen met het aantonen van seizoenaliteit? Bespreek ook de mogelijkheden en limieten van de methodes.
  2. Bespreek de nomenclatuur van domesticatie.