Wikia


examen 18 januari 2013

  1. leg volgende begrippen uit: Giffen-goederen, grensproductiviteit, afnemende schaalopbrengsten, stagflatie, kwantiteitseffect van geld
  2. winstmaximalisatie: geef grafisch weer en leg uit.
  3. begrotingsbeleid tegen recessie en welke problemen er daarbij zijn.
  4. Denemarken heeft een vaste wisselkoers. De Deense kroon heeft een hogere inflatie dan euro. Wat is het effect van die inflatie? Wat kan de overheid hieraan doen op korte termijn.