Wikia


1ste bachelor1ste semester26 juni 2017
2de bachelor2de semester3de bachelor
Adaptive stress physiologyAdvance aquatic ecologyAdvanced ecology
Advanced fluorescence and fluorescence microscopy. From single molecules to biological systemsAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy: from single molecules to biological systemsAlgemene paleontologie
Analytische biochemieAnatomie en histologie van het menselijk lichaamApplied aquatic ecology and sustainable development
BIOMOLECULAR INTERACTIONSBIOSBIOS Wiki
BachelorBevolkinssociologie: concepten en actuele problemenBio-ethiek
Bio-indicatoren van de milieukwaliteitBio-organische chemieBiodiversity and Ecosystem Services
BiofysicaBiogeografieBioinformatica en modellering
Biologische productiesystemenBiosafety and RadioprotectionBoskunde
Bouw en functie van dierenBouw en functie van plantenCelbiologie en biochemie
CelfysiologieComparative and Functional Anatomy of the ChordataComparative endocrinology
ConservatiebiologieDiversiteit en evolutie van de vaatplantenDiversiteit van dieren
Diversiteit van fungi, wieren en mossenDiversiteit van wieren, schimmels en plantenDiversity of the Chordata
Diversity of the InsectsDraagkracht van de aardeDynamische biochemie
EcofilosofieEcofysiologieEcologie
Entrepreneurship and new business develomentEthology and behavioural ecologyEvolutiebiologie
Evolutionaire en functionele morfologie van plantenEvolutionaire psychologieEvolutionary Ecology and Eco-Evolutionary Dynamics
Evolutionary and ecological genomicsExamenvragenFaunabeheer
Freshwater and Marine EcologyFysiologie van dierenFysische geografie
GenderstudiesGeneticaGenoom- proteoom en metaboloomanalyse
GentechnologieGeo- and bioarchaeology II: archaezoologyGeografie: interactie mens en aarde
Geographic information systemsGeologieGeschiedenis van de biologie
Geschiedenis van de wetenschappenGeïntegreerd veldwerk biodiversiteit en ecologieGlobal change, ecosystems and sustainability
Global change and sustainabilityGroenbeheerGrondslagen van de chemie
Het geneesmiddel: van ontwikkeling tot afleveringHydrogeologieImmunological Biotechnology
Inleiding in de archeologie van de pre- en protohistorieInleiding in de ecologie en evolutieInleiding tot de algemene ziekteleer
Inleiding tot de economieInleiding tot de sociale en culturele antropologieInterdisciplinair college duurzame ontwikkeling
Kennisdomein ecologie en natuurbehoudKennisdomein evolutiebiologie en diversiteitKennisdomein integratieve fysiologie
Kennisdomein moleculaire celbiologieKeuzeKlimatologie
Laboratory animal scienceLandschapsanalyseMarine ecology
MarketingMasterMechanisms of Signal Transduction and Cell Regulation
MicrobiologieMicrobiële fysiologieMilieu-economie
Milieu en gezondheidMilieuchemieMilieurecht
Milieutechnische microbiologieMineralogieMinor biochemie en biotechnologie
Minor biofysica en bio-ingenieurswetenschappenMinor biometrie en informaticaMinor geografie
Minor geologieMinor humane biologieMinor milieu en duurzame ontwikkeling
Minor verbredingModel Organisms in Biological ResearchMoleculaire biologie
Molecular Genetics and Biotechnology of YeastMolecular Interactions between Fungi and their HostsMolecular and developmental animal fysiology
Molecular cell biologyNatuurbehoud en –ontwikkelingNeurobiology
OncobiologyOptie onderwijsOsteo archeologie
PaleobiologiePaleontologiePlant Development and Metabolic Regulation
Plant Molecular Biology and BiotechnologyPlant PhysiologyProfessionele optie
PsychologieReligie en ZingevingSedimentologie en sedimentpetrologie
SociologieSpeciation and phylogeneticsSpectroscopie van biomoleculen
Spectroscopy of biomoleculesStatistiek & data-analyseStraling en biofysica
Stratigrafie en geologie van België in een West-Europese contextStressecology & ecotoxicologyTerrestrische ecologie
Toegepaste florakennisTrends in plant physiology and biotechnologyVeredeling en biotechnologie
Vergelijkende ontwikkelingsbiologieWetenschap van de bewegende menseWetenschap van de kosmos
WijsbegeerteWiskundige methoden voor biomedische wetenschappen
Bestand:BIOS logo kleur.jpgBestand:Batch no. r2k81002.jpgBestand:Batch no. r2k81002 redo.jpg
Bestand:Belangrijk.pngBestand:Fish landings.pngBestand:Forum new.gif
Bestand:Help.pngBestand:Oefening.pngBestand:Pas op.png
Bestand:Pas op blauw.pngBestand:Pas op geel.pngBestand:Pas op groen.png
Bestand:Table 1.jpgBestand:Table 2.jpgBestand:Uitgelicht.png
Bestand:Vink.pngBestand:Voorbeeld.jpg