Wikia


1ste bachelor26 juni 20172de bachelor
3de bachelorAdaptive stress physiologyAdvance aquatic ecology
Advanced ecologyAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy. From single molecules to biological systemsAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy: from single molecules to biological systems
Algemene paleontologieAnalytische biochemieAnatomie en histologie van het menselijk lichaam
Applied aquatic ecology and sustainable developmentBIOMOLECULAR INTERACTIONSBIOS
BIOS WikiBachelorBevolkinssociologie: concepten en actuele problemen
Bio-indicatoren van de milieukwaliteitBio-organische chemieBiodiversity and Ecosystem Services
BiofysicaBiogeografieBioinformatica en modellering
Biologische productiesystemenBioveiligheid en radioprotectieBoskunde
Bouw en functie van dierenBouw en functie van plantenCelbiologie en biochemie
CelfysiologieComparative endocrinologyConservatiebiologie
Diversiteit en evolutie van de vaatplantenDiversiteit van chordataDiversiteit van de invertebraten: arthropoda
Diversiteit van dierenDiversiteit van fungi, wieren en mossenDiversiteit van wieren, schimmels en planten
Draagkracht van de aardeDynamische biochemieEcofilosofie
EcofysiologieEcologieEntrepreneurship and new business develoment
Ethology and behavioural ecologyEvolutiebiologieEvolutionaire en functionele morfologie van planten
Evolutionaire psychologieEvolutionary and ecological genomicsEvolutionary ecology
ExamenvragenFaunabeheerFresh water and marin ecology
Fysiologie van dierenFysiologie van plantenFysische geografie
GenderstudiesGeneticaGenoom- proteoom en metaboloomanalyse
GentechnologieGeo- and bioarchaeology II: archaezoologyGeografie: interactie mens en aarde
Geographic information systemsGeologieGeschiedenis van de biologie
Geschiedenis van de wetenschappenGeïntegreerd veldwerk biodiversiteit en ecologieGlobal change, ecosystems and sustainability
Global change and sustainabilityGroenbeheerGrondslagen van de chemie
Het geneesmiddel: van ontwikkeling tot afleveringHydrogeologieImmunologische biotechnologie
Inleiding in de archeologie van de pre- en protohistorieInleiding in de ecologie en evolutieInleiding tot de algemene ziekteleer
Inleiding tot de economieInleiding tot de sociale en culturele antropologieInterdisciplinair college duurzame ontwikkeling
Kennisdomein ecologie en natuurbehoudKennisdomein evolutiebiologie en diversiteitKennisdomein integratieve fysiologie
Kennisdomein moleculaire celbiologieKeuzeKlimatologie
Laboratory animal scienceLandschapsanalyseMarine ecology
MarketingMasterMechanisms of plant development
Mechanisms of signal transduction and cell regulationMicrobiologieMicrobiële fysiologie
Milieu-economieMilieu en gezondheidMilieuchemie
Milieutechnische microbiologieMineralogieMinor biochemie en biotechnologie
Minor biofysica en bio-ingenieurswetenschappenMinor biometrie en informaticaMinor geografie
Minor geologieMinor humane biologieMinor milieu en duurzame ontwikkeling
Minor verbredingModel organisms in functional genomicsMoleculaire biologie
Moleculaire interacties tussen schimmels en hun gastheerMolecular and developmental animal fysiologyMolecular cell biology
Molecular genetics and biotechnology of yeastNatuurbehoud en –ontwikkelingNeurobiology
OncobiologyOptie onderwijsOsteo archeologie
PaleobiologiePaleontologiePlant Molecular Biology and Biotechnology
Professionele optiePsychologieReligie en Zingeving
Sedimentologie en sidementpetrologieSociologieSpeciation and phylogenetics
Spectroscopie van biomoleculenSpectroscopy of biomoleculesStatistiek & data-analyse
Straling en biofysicaStratigrafie en geologie van België in een West-Europese contextStressecology & ecotoxicology
Terrestrische ecologieToegepaste florakennisTrends in plant physiology and biotechnology
Veredeling en biotechnologieVergelijkende en functionele anatomie van de chordataVergelijkende ontwikkelingsbiologie
Wetenschap van de bewegende menseWetenschap van de kosmosWijsbegeerte
Wiskundige methoden voor biomedische wetenschappen
Bestand:BIOS logo kleur.jpgBestand:Batch no. r2k81002.jpgBestand:Batch no. r2k81002 redo.jpg
Bestand:Belangrijk.pngBestand:Fish landings.pngBestand:Forum new.gif
Bestand:Help.pngBestand:Oefening.pngBestand:Pas op.png
Bestand:Pas op blauw.pngBestand:Pas op geel.pngBestand:Pas op groen.png
Bestand:Table 1.jpgBestand:Table 2.jpgBestand:Uitgelicht.png
Bestand:Vink.pngBestand:Voorbeeld.jpg