Wikia


1ste bachelor26 juni 20172de bachelor
3de bachelorAdaptive stress physiologyAdvance aquatic ecology
Advanced ecologyAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy. From single molecules to biological systemsAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy: from single molecules to biological systems
Algemene paleontologieAnalytische biochemieAnatomie en histologie van het menselijk lichaam
Applied aquatic ecology and sustainable developmentBIOMOLECULAR INTERACTIONSBIOS
BIOS WikiBachelorBevolkinssociologie: concepten en actuele problemen
Bio-indicatoren van de milieukwaliteitBio-organische chemieBiodiversity and Ecosystem Services
BiofysicaBiogeografieBioinformatica en modellering
Biologische productiesystemenBioveiligheid en radioprotectieBoskunde
Bouw en functie van dierenBouw en functie van plantenCelbiologie en biochemie
CelfysiologieComparative endocrinologyDiversiteit en evolutie van de vaatplanten
Diversiteit van chordataDiversiteit van de invertebraten: arthropodaDiversiteit van dieren
Diversiteit van fungi, wieren en mossenDiversiteit van wieren, schimmels en plantenDraagkracht van de aarde
Dynamische biochemieEcofilosofieEcofysiologie
EcologieEntrepreneurship and new business develomentEthology and behavioural ecology
EvolutiebiologieEvolutionaire en functionele morfologie van plantenEvolutionaire psychologie
Evolutionary and ecological genomicsEvolutionary ecologyExamenvragen
FaunabeheerFresh water and marin ecologyFysiologie van dieren
Fysiologie van plantenFysische geografieGenderstudies
GeneticaGenoom- proteoom en metaboloomanalyseGentechnologie
Geo- and bioarchaeology II: archaezoologyGeografie: interactie mens en aardeGeographic information systems
GeologieGeschiedenis van de biologieGeschiedenis van de wetenschappen
Geïntegreerd veldwerk biodiversiteit en ecologieGlobal change, ecosystems and sustainabilityGlobal change and sustainability
GroenbeheerGrondslagen van de chemieHet geneesmiddel: van ontwikkeling tot aflevering
HydrogeologieImmunologische biotechnologieInleiding in de archeologie van de pre- en protohistorie
Inleiding in de ecologie en evolutieInleiding tot de algemene ziekteleerInleiding tot de economie
Inleiding tot de sociale en culturele antropologieInterdisciplinair college duurzame ontwikkelingKennisdomein ecologie en natuurbehoud
Kennisdomein evolutiebiologie en diversiteitKennisdomein integratieve fysiologieKennisdomein moleculaire celbiologie
KeuzeKlimatologieLaboratory animal science
LandschapsanalyseMarine ecologyMarketing
MasterMechanisms of plant developmentMechanisms of signal transduction and cell regulation
MicrobiologieMicrobiële fysiologieMilieu-economie
Milieu en gezondheidMilieuchemieMilieutechnische microbiologie
MineralogieMinor biochemie en biotechnologieMinor biofysica en bio-ingenieurswetenschappen
Minor biometrie en informaticaMinor geografieMinor geologie
Minor humane biologieMinor milieu en duurzame ontwikkelingMinor verbreding
Model organisms in functional genomicsMoleculaire biologieMoleculaire interacties tussen schimmels en hun gastheer
Molecular and developmental animal fysiologyMolecular cell biologyMolecular genetics and biotechnology of yeast
Natuurbehoud en beheerNatuurbehoud en –ontwikkelingNeurobiology
OncobiologyOptie onderwijsOsteo archeologie
PaleobiologiePaleontologiePlant Molecular Biology and Biotechnology
Professionele optiePsychologieReligie en Zingeving
Sedimentologie en sidementpetrologieSociologieSpeciation and phylogenetics
Spectroscopie van biomoleculenSpectroscopy of biomoleculesStatistiek & data-analyse
Straling en biofysicaStratigrafie en geologie van België in een West-Europese contextStressecology & ecotoxicology
Terrestrische ecologieToegepaste florakennisTrends in plant physiology and biotechnology
Veredeling en biotechnologieVergelijkende en functionele anatomie van de chordataVergelijkende ontwikkelingsbiologie
Wetenschap van de bewegende menseWetenschap van de kosmosWijsbegeerte
Wiskundige methoden voor biomedische wetenschappen
Bestand:BIOS logo kleur.jpgBestand:Batch no. r2k81002.jpgBestand:Batch no. r2k81002 redo.jpg
Bestand:Belangrijk.pngBestand:Fish landings.pngBestand:Forum new.gif
Bestand:Help.pngBestand:Oefening.pngBestand:Pas op.png
Bestand:Pas op blauw.pngBestand:Pas op geel.pngBestand:Pas op groen.png
Bestand:Table 1.jpgBestand:Table 2.jpgBestand:Uitgelicht.png
Bestand:Vink.pngBestand:Voorbeeld.jpg