Wikia


1ste bachelor26 juni 20172de bachelor
3de bachelorAdaptive stress physiologyAdvance aquatic ecology
Advanced ecologyAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy. From single molecules to biological systemsAdvanced fluorescence and fluorescence microscopy: from single molecules to biological systems
Algemene paleontologieAnalytische biochemieAnatomie en histologie van het menselijk lichaam
Applied aquatic ecology and sustainable developmentBIOMOLECULAR INTERACTIONSBIOS
BIOS WikiBachelorBevolkinssociologie: concepten en actuele problemen
Bio-ethiekBio-indicatoren van de milieukwaliteitBio-organische chemie
Biodiversity and Ecosystem ServicesBiofysicaBiogeografie
Bioinformatica en modelleringBiologische productiesystemenBioveiligheid en radioprotectie
BoskundeBouw en functie van dierenBouw en functie van planten
Celbiologie en biochemieCelfysiologieComparative endocrinology
ConservatiebiologieDiversiteit en evolutie van de vaatplantenDiversiteit van chordata
Diversiteit van de invertebraten: arthropodaDiversiteit van dierenDiversiteit van fungi, wieren en mossen
Diversiteit van wieren, schimmels en plantenDraagkracht van de aardeDynamische biochemie
EcofilosofieEcofysiologieEcologie
Entrepreneurship and new business develomentEthology and behavioural ecologyEvolutiebiologie
Evolutionaire en functionele morfologie van plantenEvolutionaire psychologieEvolutionary and ecological genomics
Evolutionary ecologyExamenvragenFaunabeheer
Fresh water and marin ecologyFysiologie van dierenFysische geografie
GenderstudiesGeneticaGenoom- proteoom en metaboloomanalyse
GentechnologieGeo- and bioarchaeology II: archaezoologyGeografie: interactie mens en aarde
Geographic information systemsGeologieGeschiedenis van de biologie
Geschiedenis van de wetenschappenGeïntegreerd veldwerk biodiversiteit en ecologieGlobal change, ecosystems and sustainability
Global change and sustainabilityGroenbeheerGrondslagen van de chemie
Het geneesmiddel: van ontwikkeling tot afleveringHydrogeologieImmunologische biotechnologie
Inleiding in de archeologie van de pre- en protohistorieInleiding in de ecologie en evolutieInleiding tot de algemene ziekteleer
Inleiding tot de economieInleiding tot de sociale en culturele antropologieInterdisciplinair college duurzame ontwikkeling
Kennisdomein ecologie en natuurbehoudKennisdomein evolutiebiologie en diversiteitKennisdomein integratieve fysiologie
Kennisdomein moleculaire celbiologieKeuzeKlimatologie
Laboratory animal scienceLandschapsanalyseMarine ecology
MarketingMasterMechanisms of plant development
Mechanisms of signal transduction and cell regulationMicrobiologieMicrobiële fysiologie
Milieu-economieMilieu en gezondheidMilieuchemie
MilieurechtMilieutechnische microbiologieMineralogie
Minor biochemie en biotechnologieMinor biofysica en bio-ingenieurswetenschappenMinor biometrie en informatica
Minor geografieMinor geologieMinor humane biologie
Minor milieu en duurzame ontwikkelingMinor verbredingModel organisms in functional genomics
Moleculaire biologieMoleculaire interacties tussen schimmels en hun gastheerMolecular and developmental animal fysiology
Molecular cell biologyMolecular genetics and biotechnology of yeastNatuurbehoud en –ontwikkeling
NeurobiologyOncobiologyOptie onderwijs
Osteo archeologiePaleobiologiePaleontologie
Plant Molecular Biology and BiotechnologyPlant PhysiologyProfessionele optie
PsychologieReligie en ZingevingSedimentologie en sedimentpetrologie
SociologieSpeciation and phylogeneticsSpectroscopie van biomoleculen
Spectroscopy of biomoleculesStatistiek & data-analyseStraling en biofysica
Stratigrafie en geologie van België in een West-Europese contextStressecology & ecotoxicologyTerrestrische ecologie
Toegepaste florakennisTrends in plant physiology and biotechnologyVeredeling en biotechnologie
Vergelijkende en functionele anatomie van de chordataVergelijkende ontwikkelingsbiologieWetenschap van de bewegende mense
Wetenschap van de kosmosWijsbegeerteWiskundige methoden voor biomedische wetenschappen
Bestand:BIOS logo kleur.jpgBestand:Batch no. r2k81002.jpgBestand:Batch no. r2k81002 redo.jpg
Bestand:Belangrijk.pngBestand:Fish landings.pngBestand:Forum new.gif
Bestand:Help.pngBestand:Oefening.pngBestand:Pas op.png
Bestand:Pas op blauw.pngBestand:Pas op geel.pngBestand:Pas op groen.png
Bestand:Table 1.jpgBestand:Table 2.jpgBestand:Uitgelicht.png
Bestand:Vink.pngBestand:Voorbeeld.jpg