Wikia


2016-2017: Plant development and metabolic regulation

20/01/17:

  • Vorming en regulatie wortelhaartjes
  • schema apical dominance van lothier aanvullen plus uitleggen
  • mini vraagjes:
  • coincidence model
  • miRnas en sugars en hun invloed op ontwikkeling en stress
  • sweet immunity
  • colonal analysis

Geen datum:

  • Vorming van wortelhaartjes
  • Processen tijdens vroege embryogenese in Arabidopsis (polaire as fixatie...)

5-tal woordjes (o.a. namen van mutanten)

16/05/15:

-Bespreek hoe de COP en DET mutanten hebben bijgedragen in het ontrafelen van fotomorfogenese. Bespreek volledig met de nodige regulatorische mechanismen.

-Bespreek de positie, groei, regulatie van wortelhaar vorming in detail.

-4 begrippen beknopt uitleggen:

-twin mutant

-rol van suikers en en miR's in de ontwikkeling van vegetatief naar generatief + link met stress

-bespreek kort het coincidence model in arabidopsis en rijst (CO en FT/Fd3a en Fd1)

-sweet immunity