Wikia


26 juni 2017 NM Edit

  1. Leg in je eigen woorden uit hoe domesticatie verloopt. Leg ook volgende begrippen uit: Huisdier, Tam Dier, Gezelschapsdier, verwilderd dier. Geef voorbeelden, leg de verschillen uit.
  2. Hoe kan de sterfteleeftijd bij zoogdieren benaderd worden? Welke methoden, geef een indicatie van de precisie van deze methoden (limitaties). Bespreek de interpretatiemogelijkheden van sterfteleeftijd in archeologische context (dus voorbeelden geven uit de cursus).

26 juni 2017 VM Edit

  1. Geeft de naamgeving van domesticatie + vb ( bijvraag: welke delen moeten schuin gedrukt)
  2. Hoe kan genetisch onderzoek bijdragen aan het oplossen van archeozoologische vragen?

20 juni 2016 NM Edit

  1. Hoe kunnen dierenresten helpen met het aantonen van seizoenaliteit? Bespreek ook de mogelijkheden en limieten van de methodes.
  2. Bespreek de nomenclatuur van domesticatie.

20 juni 2016 VM Edit

  1. Tafonomische agenten in grotten geven en op welke manier je deze kunt herkennen.
  2. Geochemische en biomoleculaire technieken geven (adhv voorbeelden) om handelsrelaties te reconstrueren.

Juli 2015 (Via Alfa) Edit

Vraag 1: Bespreek domesticatie van de kat. Waar? Wanneer? Hoe?

Vraag 2: Bespreek leeftijdsbepaling gestorven zoogdier. Precisie. Interpretatiemogelijkheden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.