Wikia


Vak was voor schooljaar 2017-2018 Nederlandstalig: Bio-indicatoren van milieukwaliteit. Hier is ook een pagina van. Kunnen wat nuttige vragen instaan maar de cursus is hervormd dus niet alle vragen zijn nog relevant.

19/1/2018 NMEdit

Janssen (mondeling):

Je krijgt starplots van 4 stoffen gegeven op 7 verschillende sites in eenzelfde natuurgebied, welke 4 biomarkers zou jij gebruiken om deze stoffen het beste te detecteren en teken de resulterende starplots van de mogelijke reactie van deze biomarkers voor elke site.

Schriftelijk: 3 definities: CEA, reference site en reversal interaction

Stoks (schriftelijk):

 1. OCLTT + geef verband met toxicity enhanced climate change sensitivity.
 2. PICT uitleggen + bijhorende grafieken tekenen.
 3. Gegeven: SSD grafiek, vragen:
  1. Welke methode wordt hier weergeven.
  2. leg kort principe uit
  3. Zijn freshwater species gevoeliger dan salt water volgens grafiek
  4. Schat HC5 voor Atrazine en geef grafisch weer op de grafiek hoe je dit hebt gevonden.
  5. Welke info heb je bijkomend nog nodig voor een risk evaluation? Hoe wordt deze info samen geïntegreerd?