Wikia


Biosdocumenten Edit

Voor het practicumexamen staan er enkele powerpoints op Biosdocumenten

Practicumexamen: Figuren uit de slide benoemen, geef de bloedsomloop bij ontwikkelend embryo kuiken of varken, teken spermatogenese bij Romalea guttata, benoem alle belangrijke structuren van de bloedsomloop bij het kuiken in dit stadium,...

31/08/2017 VM Edit

Begrippen: Calorierestrictie+senescentie, adulte stamcellen, myotoom, ontwikkeling/ontstaan placenta, vergelijk ontwikkeling darmen van amniota met minstens 3 andere eitypes

Geef ontwikkeling van Drosophila van eicel tot adulte vrouw

Bespreek ontwikkeling menselijk voortplantingsstelsel gegeven, figuur gegeven met gonodale plooien (weisman hypothese)

Wat is epigenetische geslachtsbepaling?

24/08/2017 NM Edit

Begrippen: 1)Clonale parthenogenese 2)Germendiff drosophila 3)Enchronale verbening 4)Allantois 5)


Vragen: -Vergelijk archenteronontwikkeling kikker en lancetvisje -Ontogenese excretiestelsel -Ontwikkeling zebravisje ei tot adult met figuren gegeven die op toledo staan

23/06/2017 VM Edit

1) 5 begrippen: primaire en secundaire geslachtskenmerken, ontogonese ruggenmmerg en hersenen (verschil+gelijkenis), secundaire neurulatie, link tussen determinanten en Weismann hypothese,...

2) Ontwikkeling van Xenopus vanaf bevruchte ei tot late neurula

3) Excretiestelsel bij de mens, figuur 24 en 27 hoofdstuk 12 gegeven (geen termen gegeven)

4) bespreek de extra-embryonale vliezen bij Ecdysozoa

19/06/2017 NM Edit

1) 5 begrippen verklaren (geslachtsdeterminatie bij de mens, ontogenese van het ruggenmerg, antagonistische pleiotropie hypothese, ingressie, maternale factoren met voorbeeld)

2) Ontwikkeling van de mens van bevruchte eicel tot late neurula.

3) Regeneratie bij amfibia (Ambystoma).

4) Bespreek de stamcelniche in het ovarium van Drosophila. Geef 4 typische adulte stamcellen. Bespreek stamcelplasticiteit en het belang van stamcelonderzoek (+ bijbehorende problematiek).

19/06/2017 VM Edit

1) 5 begrippen verklaren

2) Ontwikkeling van drosophila uitleggen van ei tot adult, figuur over gastrulatie gegeven.

3) Regeneratie bij Hydra.

4) Verschil in ontwikkeling tussen anamniota en amniota met telolecithae eieren.

29/08/2016 VM Edit

1) stamcellen: problemen + beloftes

2) acrosoomreactie tekeningen gegeven: leg deze problematiek uit.

3) modellen van veroudering geven, waarom zegt men dat veroudering evolutionair adaptief is? Gaat het feit dat men veroudering zo hard probeert tegen te gaan deze positieve evolutionaire adaptatie tegenwerken? Welke technieken zijn er al om veroudering tegen te gaan?

17/06/2016 NM Edit

1) Fig 7 H11 gegeven. Geef differentiatie vanuit het endoderm bij anamniota en amniota

2) ontwikkeling kikker tot einde neurulatie ( ook tekenen) + verband spemann organizer en nieuwkoopcenter

3) Stamcelproblematiek

17/06/2016 VM Edit

1) Figuur 4, H9 gegeven (gastrulatie en embryonale ontwikkeling bij Drosophila): Wat is dit, leg uit.

2) Geef de ontwikkeling van het ruggenmerg. Leg ook het belang van neurale lijstcellen uit.

3) Regeneratie van de Salamanderpoot.

16/06/2016 Edit

1) geef schematisch het intermediair/mesomerisch mesoderm weer. (= ontstaan excretiestelsel en testis/ovaria)

2) embryonale ontwikkeling bij de muis uitleggen/tekenen. is dit representatief voor mammalia?

3) wat betekent senescentie op het niveau van het organisme?

13/06/2016 NM Edit

1) geef schematisch de ontwikkeling van het ectoderm

2) De ontwikkeling van Drosophila met extra aandacht voor de extra-embryonale vliezen. Is dit in het algemeen een goede representatie voor de Hexapoda/Insecta?

3) ontstaan van de geslachtschromosomen, genderdifferentiatie, hoe kan je de geslachtsratio beïnvloeden? Hoe kan je de herkomst van mannelijke en vrouwelijke lijn onderzoeken met moderne technologie? (dus Y chr bij mannen en mitochondriaal DNA bij vrouwen)

13/06/2016 VM Edit

1) Geef schematisch de toekomst van somieten mesoderm weer, en verwacht je aan diepgaande bijvragen. (dus over spier en bot extra vragen)

2) Leg uit: Acrosoomreactie, fertilisatie en activatie eicel

3) Geef de ontwikkeling bij de mens vanaf de eerste klievingsdeling tot het einde van het neurula

21/08/2015 NM Edit

1) Woordjes: neurale lijstcellen, fontanel, Bicoid mutant, ...

2) Figuur van meiose: naam van de verschillende stadia aanvullen, processen uitleggen + waar is het 2n

3) Functie + ontstaan van de embryonale vliezen bij Amniota

4) Ontwikkeling van het excretiestelsel

19/06/2015 NM Edit

1) Woordjes: allantoïs, Barr lichaampje, secundaire neurulatie, monozygote tweeling

2) Door milieu bepaalde geslachtsdifferentiatie

3) Embryonale ontwikkeling van de Drosophila

4) Figuur van pro- meso- en metanefros bespreken

19/06/2015 VM Edit

1) Woordjes: somiet, secundaire neurulatie, telolecithaal ei, lapjeskatten

2) Ontstaan en differentiaties neurale lijstcellen (+met welke experimenten kan je de migraties aantonen?)

3) Embryonale ontwikkeling van de muis tekenen en bespreken

4) Figuur van monozygote tweelingen gegeven: vul aan en bespreek (+problematiek)

18/06/2015 VM Edit

1) Woordjes situeren: Heterogametische geslachtsbepaling, Oernier, Hormonale feromonen Antagonistische pleiotropie hypothese.

2) Acrosoomreactie uitleggen (tekeningen maken).

3) Vroege embryonale ontwikkeling van een niet-Rodentia zoogdier t.e.m. neurula (obviously, tekenen).

4) Tekening van ontwikkeling ovarium. Een aantal structuren aanduiden en uitleggen waarom er een problematiek is (Noodzaak van Graafse follikels om uit de ovaria te breken omdat medullaire strengen desintegregen enzo). Bijvragen over germencellen en hoe ze daar geraken en differentiëren, oppervlakkig vergelijken met testes. Germinale vs somatische oorsprong van gonadale componenten duiden etc etc

15/06/2015 NM Edit

1) woordjes situeren: Spemann organizer, Acrosoom, Morfalaxis, Adulte stamcel

2) Ontwikkeling van zebravisje

3) Neurulatie + ontwikkeling van ruggenmerg

4) Tekening van de calyces van uretherknop en het metanefrogeen blastema dat naar elkaar toegroeit en je moet dat bespreken.

15/06/2015 VM Edit

1) begrippen: vomeronasaal orgaan, blastema, enchondriale ossificatie, mutatieaccumulatie

2) Asbepaling bij fruitvliegen

3) Testesontwikkeling

4) Kikker tot en met neurulatie

/08/2014 VM Edit

1 begrippen: lange botten(Endochondriale ossificatie), platte beenderen(vroeg moeilijke woord), klonaal parthenogenese, midblastula transitie, secundaire neurulatie

2 Figuur van profase, metafase,anafase, telefase

3 embryonaal ontwikkeling van fruitvlieg

4 Geef differentiatie van Endoderm (geef figuren)

23/06/2014 VM

1.5 termen: gynogene artificiële parthenogenese, ingressie, wanneer is temperatuursafhankelijke ontwikkeling adaptief en wanneer niet?, kanaal van Wolf, Lampbruch chromosoom

2. bespreek belangrijke events in ontwikkeling van niet-knaagdier zoogdieren (Dus hier geef je beter eitype, klieveingdeling, rotationeel delingen(wat dat), midblastula transitie, hoe gastulatie, hoe placenta vorming, vocht in blastocyst.enz)

3. hoofdstuk 9, figuur 3: bespreek

4. antagonistische pleiotropie hypothese bespreken+dsiposable soma theorie

20/06/2014 NM

1. 5 termen: Spemann organiser, androgene artificiële pathenogenese, uretherknop, epibolie, Weissmans hypothese

2. Belangrijkste processen in de embryologische ontwikkeling van Danio rerio.

3. Figuur van spermatogenese, oogenese aanvullen en bespreken.

4. Ontwikkeling van het ruggenmerg uit de neurale buis.

20/06/2014 VM

1. 5 termen uitleggen (schriftelijk): kanaal van Muller, waarom hebben katers bij lapjeskatten geen lapjes?, involutie, Spemann organiser, midblastula transitie

2. Embryonale ontwikkeling van Drosophila (+ schetsen).

3. Figuur van monozygote tweelingen gegeven. Figuur verder aanvullen + bespreken.

4. Onderliggende processen van regeneratie bij Hydra bespreken en vergelijken met deze van de Salamander. Waarom zijn ontwikkelingsbiologen geïnteresseerd in regeneratie onderzoek?

19/06/2014 NM

1. 5 termen uitleggen (schriftelijk): metanefros, involutie, wat kan je afleiden uit genotype XXY, klonale parthenogenese, sikkel van Rauber

2. Vergelijk klieving en gastrulatie tussen Branchiostoma lanceolatum (lancetvisje) en Xenopus laevis (Afrikaanse klauwkikker)

3. (Figuur Bicoid gegeven) Leg uit wat er in dit experiment gedaan wordt en wat je daaruit kan afleiden

4. Op welke 2 manieren wordt er bot gevormd? Geef voorbeelden en de verschillen. Is dit uniek voor zoogdieren?

16/06/2014

1. 5 dingen uitleggen in 3/4 regels (schriftelijk):

- hoe kan een individu met testes een vrouwelijk fenotype hebben?

- resact factor

- uitwendige glomeruli

- midblastula transitie

- artificiële parthenogenese

2. Schets de belangrijkste processen in de embryonale ontwikkeling van Gallus gallus. (M.a.w. alles kort overlopen gaande van primitief streek tot 72u stadium)

3. Vul aan en bespreek (een schema van de verschillende eisoorten en klieving tot blastula, alle termen weggedaan). Hoofdstuk 5, figuur 2

4. De uit het mesoderm ontstane gonaden zijn van gemeenschappelijke oorsprong bij vrouwen en mannen. Leg uit en betrek ook de afvoerkanalen.

10/06/2014 VM (Kortrijk)

1. 5 termen uitleggen (artificiële parthenogenese, spermatogenese, gastrulatie door invaginatie, oernier en ...

2. Bespreek belangrijke events in de embryologische ontwikkeling bij niet-knaagdier zoogdieren (de mens dus)

3. 2 afbeeldingen die je moet uitleggen: eerste was de gastrulatiestart van Drosophilla, de 2de was de kopvorming bij Drosophilla (bicoïd ed)

4. Bespreek het regeneratiesysteem bij de Hydra vulgaris. Wat zijn de opmerkelijkste verschillen met de salamander? Waarom zijn ontwikkelingsbiologen geïnteresseerd in regeneratie?

24/06/2013 VM

1. Bespreek de ontwikkeling en vorming van embryonale vliezen in Amniota.

2. Bespreek de lichaamsasvorming bij fruitvlieg.

3. Bespreek de ontogenese van het ruggenmerg. Is er een verschil met de ontogenese van de hersenen, hoewel ze uit dezelfde neurale buis ontstaan?

21/06/2013 NM


1. Bespreek klieving en gastrulatie bij Ecdysozoa.

2. Bespreek epimorfosis.

3. Bespreek de finaliteit van de kieuwbogen bij de mens.

21/06/2013 VM

1. Geef de klieving en gastrulatie bij het kuiken en illustreer zonodig met tekeningen

2. Geef de hypothesen van differentiatie bij blastomeren

3. Wat zijn de mogelijke oorzaken van senescentie?

20/06/2013 VM

1. Meiose bij een organisme met 2n=4


2. Totstandkoming van specifieke gender fenotype

3. Klieving & gastrulatie Drosophila

17/06/2013 NM

1. geslachtsdeterminatie bij mens  en differentiatie van primaire geslachtsorganen

2, stamcelniche

3, klieving & gastrulatie Danio


25/06/2012

1) ontstaan en differentiatie ruggenmerg (weerleggen simpele chemische inductie)

2) ontwikkeling C. elegans:

- specifieke voordelen van dit modelorganisme?

- (oorsprong) germencellen

- wat is determinatieve klieving? kan je dit aantonen bij C. elegans?

3) - effect van calorische restrictie op veroudering en verklaring hiervoor

- wat is replicatieve veroudering? hoe omzeilen tumorcellen dit?

18/06/2012 NMEdit

1. Wat is heterogame geslachtsbepaling? Wanneer wordt epigenetische geslachtsbepaling nuttig?

2. Leg het verschil uit tussen de klievingstypes van het lancetvisje, de kikker en de kip en welke invloed heeft dit op de gastrulatie

3. leg morpholaxis uit aan de hand van een voorbeeld. Waarom is studie naar regeneratie belangijk.

Andere Edit

1. Associeer eitype met klievingstype en bespreek

2. Algemeen proces van neurulatie bij vertebraten

3. Wat is het neurenterisch kanaal en hoe ontstaat het? Wat is de oorsprong van de neurale lijst cellen?

4. Ontwikkeling van Drosophila (tekening zit erbij)

5. Hoe onstaan spinale ganglia en sensorische neuronen? (denkik, van het tweede ben ik nie zeker).

6. Bespreken en tekenen van het neurocranium (Ontstaat uit mesenchym van paraxiaal mesoderm)

7. Globale ontstaan van het nierstelsel. Wat is het verschil tussen een interne glomerulus en een externe glomerulus?

8. Geef een mogelijke verklaring voor de tijdelijke resistentie aan een Lethale shock na een acclimatisatieproces.

9. Leg uit volgens welk proces heterogametie bij een soort kan overgaan naar het andere geslacht

10. Wat is het voordeel van arrhenotokie? Waarom is dit bijna uitsluitend beperkt tot sociale insecten?

11. Geef drie hypotheses die een evolutionaire verklaring geven voor veroudering

12. Hoe kan met experimenteel nagaan dat de eerste blastomeren bij deuterostomia nog totipotent zijn?

13. Bij de ontwikkeling van de kikker zullen de animale poolcellen de vegetatieve pool overgroeien. Hoe heet dit proces van overgroeiing?

14. Waarom is het niet verwonderlijk dat bij transplantatie van het hypobranchiaal gebied van een amphioxus naar een axolotl, de neotenie van het dier wordt opgehoffen.

15. Bespreek de verschillende vormen van één-eiige tweelingen (figuur gegeven).

16. bespreek de ontwikkeling van de uitwendige geslachtskenmerken bij de mens (met de figuur van de ongedifferentieerde fase).

17. Wat is parentaal genoom verlies. Is hieraan een evolutionair voordeel verbonden?

18. Welke zijn de 2 belangrijkste paren venes die voorkomen in een jong embryo.

19. Geef 4 van de 5 weefsels die gevormt worden door neurale lijstcellen. Hoe werd die experimenteel aangetoond?

20. Hoe kan men een dwarse doorsnede anterieur van de knoop van Hensen onderscheiden van een dwarse doorsnede posterieur van de knoop van Hensen bij de kip.

21. Midblastula treed op bij de kikker maar niet bij de mens. Bespreek.

22. Bespreek de ontwikkeling en differentiatie van het ruggenmerg.

23. Geef een schema van de ontwikkeling van de extra-embryonale vliezen van Amniota.

24. Geef en bespreek de verschillende hypotheses van veroudering - Antagonistische pleiotropie hypothese - Mutatie accumulatie hypothese - Telomeer verkortingshypothese

v20 juni 2011 voormiddag:

1 vergelijk de gastrulatie van Xenopus met Gallus

2geslacht van bijen + voordeel arrhenotokie

3 bespreek de ontogonese van de bloedsomloop bij de kip